de wandelaar

Mijn werk is een avontuur, een experiment, een ruim dagboek en een esthetische reis.     En wat is het verhaal.

Losse beelden als een kast die omgekeerd is. Er ontspinnen zich verschillende verhalen.

Doordat ik mijn werk niet chronologisch heb ingedeeld wordt een en ander misschien op een nieuwe manier duidelijk.      Het werk is grofweg van de laatste 25 jaar.

Fascinaties zijn wel te benoemen misschien: Kijken, introvert en eigenzinnig. Kijken naar mensen, het handelen van de mens, gereedschappen, gebouwen [WaterWerken] als verpakkingen van plekken waar werkzaamheden verricht worden die een groot deel van het bestaan van de mens invullen. Plaatsen en bouwwerken als karakters.

De gebouwen evolueren, veranderen, vervallen.

Deze industriële bouwwerken hebben een functie en een geschiedenis die we meestal niet kennen en waar we alleen maar over kunnen fantaseren. Het gaat mij niet om het doorgronden van het productieproces of het kennen van de geschiedenis als wel om de sfeer van het totale complex. Het zijn plekken die mij interesseren

Misschien is mijn werk wel te vergelijken met een wandeling door een stad of dorp. Als wandelaar herken je de tijd en iets van geschiedenis in de omgeving maar weet het zelden echt zeker. Het volgende huis of gebouw is al snel weer uit een andere tijd en doet appel op een ander voorstellingsvermogen van de wandelaar.